EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Kazimierz Ludwik Bieliński

uczeń

Odbył podróż edukacyjną do Francji pod opieką księdza Złotkiewicza, z którym przebywał...

CZYTAJ WIĘCEJ

Józef Wybicki

autor reform edukacyjnych

W wieku lat 12 rozpoczął naukę u swego stryja Franciszka Wybickiego, proboszcza w Skarszewach. Nast...

CZYTAJ WIĘCEJ

Andrzej Poniatowski

uczeń

Do końca 1739 roku przebywał pod opieką matki w Gdańsku, która z pewnością wpływała na począt...

CZYTAJ WIĘCEJ

Jerzy Mikołaj Hylzen

pisarz

Kształcony w ojcowskiej Dagdzie, edukację kontynuował w Akademii Wileńskiej. Po studiach i nauce w s...

CZYTAJ WIĘCEJ

Zygmunt III Waza

autor instrukcji wychowawczej

Przebywając w Szwecji, odebrał gruntowne wykształcenie dworskie. Miał nauczycieli luterańskich, jed...

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanisław Kazimierz Radziwiłł

uczeń

Otrzymał wykształcenie domowe. Następnie odbył dość krótki kurs nauk w jezuickim kolegium w...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Michał Kazimierz Radziwiłł "Rybeńko"

uczeń
Ur. 13.06.1702 Ołyka
Zm. 22.05.1762 Wilno
Po śmierci ojca wychowaniem i wykształceniem młodego Radziwiłła zajęła się matka. Początkowo odebrał on wychowanie domowe, a jego nauczycielami byli...

Jan Amos Komeński

nauczyciel
Ur. 28.03.1592 Nivnice
Zm. 15.11.1670 Amsterdam
W latach 1611-1614 studiował teologię reformowaną i filozofię, m.in. w Heildebergu.

Stanisław Leszczyński

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 20.10.1677 Lwów
Zm. 23.02.1766 Luneville
Wczesna edukacja skupiała się na prywatnych lekcjach dawanych przez nauczycieli, także sprowadzanych z z zagranicy. Potem uczęszczał do gimnajzum w Le...

Najnowsze biogramy

Franciszek Bohomolec

autor reform edukacyjnych
Ur. 29.01.1720 województwo witebskie
Zm. 24.04.1784 Warszawa
Uczył się w kolegium jezuitów w Wilnie. Wstąpił do zakonu jezuitów w 1737 roku. Studia filozoficzne odbył na Akademii Wileńskiej. Naukę...

Michał Wielhorski

pisarz
Ur. 1730
Zm. 1814
Nauki pobierał u teatynów we Lwowie, potem odbył podróż edukacyjną po Europie.

Stanisław Kostka Grabowski

uczeń
Ur. 29.10.1780 Warszawa
Zm. 03.10.1845 Warszawa
Dla swojego syna Stanisław August przygotował prawdziwie europejski program kształcenia. Król wybrał Italię, której nigdy osob...

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl