EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Aleksander Potocki

uczeń

Rodzice zapewnili mu staranne wykształcenie domowe. Uczył się architektury pod kierunkiem znanego b...

CZYTAJ WIĘCEJ

Andrzej Poniatowski

uczeń

Do końca 1739 roku przebywał pod opieką matki w Gdańsku, która z pewnością wpływała na począt...

CZYTAJ WIĘCEJ

Michał Kazimierz Radziwiłł "Rybeńko"

uczeń

Po śmierci ojca wychowaniem i wykształceniem młodego Radziwiłła zajęła się matka. Początkowo odebra...

CZYTAJ WIĘCEJ

Zygmunt III Waza

autor instrukcji wychowawczej

Przebywając w Szwecji, odebrał gruntowne wykształcenie dworskie. Miał nauczycieli luterańskich, jed...

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanisław Wawrzyniec Staszic

autor reform edukacyjnych

Uczył się w szkole parafialnej w Pile oraz być może w szkole średniej w Wałczu. Następnie w ko...

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanisław Kostka Grabowski

uczeń

Dla swojego syna Stanisław August przygotował prawdziwie europejski program kształcenia. K...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Janusz Antoni Wiśniowiecki

uczeń
Ur. 14.09.1678
Zm. 16.01.1741 Lwów
Początkowo wychowywany przez matkę oraz ojczyma - Jana Karola Dolskiego, gdyż ojciec zmarł, gdy ten miał osiem lat. Potem uczył się w kolegium jezuick...

Stanisław Kazimierz Radziwiłł

uczeń
Ur. 1648
Zm. 08.12.1690 Kleck
Otrzymał wykształcenie domowe. Następnie odbył dość krótki kurs nauk w jezuickim kolegium w Nieświeżu. Uczył się tam niespełna dwa lata (1661-...

Wacław Piotr Rzewuski

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 29.10.1706 Rozdół
Zm. 27.10.1779 Siedliska
Po zakończeniu edukacji domowej początkowo pobierał nauki w pijarskim kolegium w Bełzie, a być może również w Warężu. Następnie przeniós...

Najnowsze biogramy

Jerzy Marcin Lubomirski

uczeń
Ur. 1738
Zm. 27.05.1811 Przecław
Początki edukacji odebrał w rodzinnym Janowcu, gdzie uczył się zgodnie ze wskazówkami Stanisława Konarskiego i pod opieką pijara Antoniego Druż...

Jerzy Mikołaj Hylzen

pisarz
Ur. 06.12.1692 Dagda
Zm. 24.04.1775 Warszawa
Kształcony w ojcowskiej Dagdzie, edukację kontynuował w Akademii Wileńskiej. Po studiach i nauce w seminarium został proboszczem przy katedrze inflanc...

Michał Wielhorski

pisarz
Ur. 1730
Zm. 1814
Nauki pobierał u teatynów we Lwowie, potem odbył podróż edukacyjną po Europie.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl