EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Władysław IV Waza

uczeń

Początkowa edukacja domowa, po śmierci matki (1598) pod opieką damy dworu Urszuli Meierin...

CZYTAJ WIĘCEJ

Józef Wandalin Mniszech

autor instrukcji wychowawczej

Był gruntownie wykształcony. Biegle znał język łaciński i francuski. Jest prawdopodobne, że wychowy...

CZYTAJ WIĘCEJ

Adam Kazimierz Czartoryski

autor instrukcji wychowawczej

Pierwsze lata edukacji upłynęły na nauce domowej, prowadzonej przez francuskich guwerneró...

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanisław Leszczyński

autor instrukcji wychowawczej

Wczesna edukacja skupiała się na prywatnych lekcjach dawanych przez nauczycieli, także sprowadzanych...

CZYTAJ WIĘCEJ

Albrycht Stanisław Radziwiłł

guwerner

Po osieroceniu przez rodziców opiekował się nim stryj - Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Si...

CZYTAJ WIĘCEJ

Franciszka Urszula Radziwiłłowa z Wiśniowieckich

autorka instrukcji wychowawczej

O jej edukacji wiemy niewiele, ale jak się wydaje, otrzymała wykształcenie odpowiednie dla swoj...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Stanisław Antoni/August Poniatowski

uczeń
Ur. 17.01.1732 Wołczyn
Zm. 12.02.1798 Petersburg
Początkowe wychowanie (do 1739 roku) odbywało się w Gdańsku pod kierunkiem matki. Konstancja nie pozwalała na to, by przebywał on w towarzystwie mało...

Kazimierz Rzewuski

uczeń
Ur. 1750
Zm. 07.07.1820 Lwów
Jego wczesną edukacją kierował jezuita Józef Kobylański. Być może uczył się później w którymś z warszawskich kolegiów zak...

Aleksander Potocki

uczeń
Ur. 03.06.1776 Wilanów
Zm. 1845 Warszawa
Rodzice zapewnili mu staranne wykształcenie domowe. Uczył się architektury pod kierunkiem znanego budowniczego Zygmunta Vogla oraz geometrii i taktyk...

Najnowsze biogramy

Józef Wybicki

autor reform edukacyjnych
Ur. 29.09.1747 Będomin
Zm. 10.03.1822 Manieczki
W wieku lat 12 rozpoczął naukę u swego stryja Franciszka Wybickiego, proboszcza w Skarszewach. Następnie uczył się w kolegium jezuickim w Gdańsku. Sz...

Maciej Kazimierz Sarbiewski

nauczyciel
Ur. 24.02.1595 Sarbiewo
Zm. 02.04.1640 Warszawa
Kształcił się od 1607 roku w kolegium jezuickim w Pułtusku. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1612 roku w Wilnie. Najpierw studiował w kolegium jezu...

Andrzej Maksymilian Fredro

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 1620
Zm. 15.06.1679 Przemyśl
Odbył studia w Akademii Krakowskiej w 1637 roku.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2023 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl