EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Janusz Antoni Wiśniowiecki

uczeń

Początkowo wychowywany przez matkę oraz ojczyma - Jana Karola Dolskiego, gdyż ojciec zmarł, gdy ten...

CZYTAJ WIĘCEJ

Krzysztof Radziwiłł

autor instrukcji wychowawczej

Był wychowywany w wyznaniu kalwińskim w rodzinnych dobrach. W 1601 roku, pod opieką Samuela Fil...

CZYTAJ WIĘCEJ

Franciszek Bohomolec

autor reform edukacyjnych

Uczył się w kolegium jezuitów w Wilnie. Wstąpił do zakonu jezuitów w 1737 roku. Studi...

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanisław Wawrzyniec Staszic

autor reform edukacyjnych

Uczył się w szkole parafialnej w Pile oraz być może w szkole średniej w Wałczu. Następnie w ko...

CZYTAJ WIĘCEJ

Michał Serwacy Wiśniowiecki

uczeń

Początkowo wychowywany przez matkę oraz ojczyma - Jana Karola Dolskiego, gdyż ojciec zmarł, gdy miał...

CZYTAJ WIĘCEJ

Jeremi Michał Wiśniowiecki

autor instrukcji wychowawczej

Początkowo wychowywany był przez stryja Konstantego Wiśniowieckiego, potem kształcił się w kolegium...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Szymon Starowolski

guwerner
Ur. 1588 Starowola / Stara Wola
Zm. 06.04.1656 Kraków
Brakuje informacji o jego początkowym wykształceniu. Najpóźniej w 1605 roku był na dworze kanclerza Jana Zamoyskiego, gdzie poznał Szymona Szym...

Maciej Kazimierz Sarbiewski

nauczyciel
Ur. 24.02.1595 Sarbiewo
Zm. 02.04.1640 Warszawa
Kształcił się od 1607 roku w kolegium jezuickim w Pułtusku. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1612 roku w Wilnie. Najpierw studiował w kolegium jezu...

Jan Stanisław Jabłonowski

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 1669
Zm. 28.04.1731 Lwów
Jako ukoronowanie nauk krajowych wyruszył w młodzieńczą podróż edukacyjną. Wraz z bratem Aleksandrem Janem uczył się w Paryżu oraz zwiedzał wi...

Najnowsze biogramy

Józef Rogaliński

nauczyciel
Ur. 20.11.1728 Jurkowo
Zm. 06.11.1802 Wschowa
Uczył się w kolegiach jezuickich, prawdopodobnie w Poznaniu lub Kaliszu. Dnia 15 sierpnia 1746 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował filoz...

Kazimierz Nestor Sapieha

uczeń
Ur. 14.02.1757
Zm. 25.05.1798 Wiedeń
W latach 1767–1771 studiował w Szkole Rycerskiej. Swą edukację dopełniał w Italii. Z Turynu 1 grudnia 1773 roku donosił królowi Stan...

Stanisław Kazimierz Radziwiłł

uczeń
Ur. 1648
Zm. 08.12.1690 Kleck
Otrzymał wykształcenie domowe. Następnie odbył dość krótki kurs nauk w jezuickim kolegium w Nieświeżu. Uczył się tam niespełna dwa lata (1661-...

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl