EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jerzy Mikołaj Hylzen

pisarz

Kształcony w ojcowskiej Dagdzie, edukację kontynuował w Akademii Wileńskiej. Po studiach i nauce w s...

CZYTAJ WIĘCEJ

Jeremi Michał Wiśniowiecki

autor instrukcji wychowawczej

Początkowo wychowywany był przez stryja Konstantego Wiśniowieckiego, potem kształcił się w kolegium...

CZYTAJ WIĘCEJ

Konstanty Władysław Sobieski

uczeń

Otrzymał staranne wykształcenie, zgodne z instrukcją Jana III Sobieskiego powstałą w 1685 roku. Pocz...

CZYTAJ WIĘCEJ

Anna Wazówna

botanik

Dorastała w Szwecji, gdzie matka - Katarzyna Jagiellonka wychowywała ją w wierze katolickiej. Mimo t...

CZYTAJ WIĘCEJ

Herman Karl Kayserling (Keyserling)

guwerner

CZYTAJ WIĘCEJ

Augustyn Michał Stefan Radziejowski

uczeń

Początkowo wraz z bratem Stanisławem i siostrą Anną był wychowywany przez królową Ludwikę Mar...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Ignacy Roman Potocki

uczeń
Ur. 28.02.1750 Radzyń
Zm. 30.08.1809 Wiedeń
Wykształcenie zdobywał w warszawskim Collegium Nobilium pijarów (1761–1765). Decyzją rodziców został przeznaczony do stanu duchow...

Józef Rogaliński

nauczyciel
Ur. 20.11.1728 Jurkowo
Zm. 06.11.1802 Wschowa
Uczył się w kolegiach jezuickich, prawdopodobnie w Poznaniu lub Kaliszu. Dnia 15 sierpnia 1746 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował filoz...

Jan Chrzciciel Władysław Śniadecki

nauczyciel
Ur. 29.08.1756 Żnin
Zm. 21.11.1830 Jaszuny
Dzieciństwo spędził w Żninie; tam odebrał początki edukacji w szkole farnej, a następnie w gimnazjum w Trzemesznie. Od 1765 do 1772 roku uczył...

Najnowsze biogramy

Feliks (Szczęsny) Czacki

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 1723 Poryck
Zm. 1790

Bogusław Radziwiłł

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 03.05.1620 Gdańsk
Zm. 31.12.1669 Królewiec
Zgodnie z wolą ojca Bogusław otrzymał wychowanie w duchu protestanckim. Pozostał wierny wyznaniu kalwińskiemu do końca życia. Wśród jego n...

Krzysztof Radziwiłł

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 22.03.1585 Świadość
Zm. 19.11.1640 Świadość
Był wychowywany w wyznaniu kalwińskim w rodzinnych dobrach. W 1601 roku, pod opieką Samuela Filipowskiego i Salomona Rysińskiego wyjechał na stud...

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl