EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Francois Marie (Voltaire, Wolter) Arouet

filozof

W 1704 roku rozpoczął naukę w jezuickim Kolegium Ludwika Wielkiego w Paryżu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Giovani Casa della

autor podręcznika

CZYTAJ WIĘCEJ

Michał Fryderyk Czartoryski

autor reform edukacyjnych

Dzieciństwo spędził na Wołyniu i po części w Prusach. Odebrał bardzo staranne wykształcenie o zabarw...

CZYTAJ WIĘCEJ

Szymon Starowolski

guwerner

Brakuje informacji o jego początkowym wykształceniu. Najpóźniej w 1605 roku był na dworze kan...

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanisław Kostka Grabowski

uczeń

Dla swojego syna Stanisław August przygotował prawdziwie europejski program kształcenia. K...

CZYTAJ WIĘCEJ

Jakub Sobieski

autor instrukcji wychowawczej

Początkowo najprawdopodobniej pobierał podstawową edukację w domu rodzinnym, później pod opie...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Zygmunt III Waza

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 20.06.1566 Gripsholm
Zm. 30.04.1632 Warszawa
Przebywając w Szwecji, odebrał gruntowne wykształcenie dworskie. Miał nauczycieli luterańskich, jednak pozostał przy wyznaniu katolickim. Jako potenc...

Albrycht Stanisław Radziwiłł

guwerner
Ur. 01.07.1593 Ołyka
Zm. 12.11.1656 Gdańsk
Po osieroceniu przez rodziców opiekował się nim stryj - Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. Albrycht kształcił się wspó...

Andrzej Maksymilian Fredro

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 1620
Zm. 15.06.1679 Przemyśl
Odbył studia w Akademii Krakowskiej w 1637 roku.

Najnowsze biogramy

Feliks (Szczęsny) Czacki

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 1723 Poryck
Zm. 1790

Jean Jacques Rousseau

autor reform edukacyjnych
Ur. 28.06.1712 Genewa
Zm. 07.07.1778 Ermenonville
Był samoukiem.

Janusz Antoni Wiśniowiecki

uczeń
Ur. 14.09.1678
Zm. 16.01.1741 Lwów
Początkowo wychowywany przez matkę oraz ojczyma - Jana Karola Dolskiego, gdyż ojciec zmarł, gdy ten miał osiem lat. Potem uczył się w kolegium jezuick...

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl