EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Józef Wandalin Mniszech

autor instrukcji wychowawczej

Był gruntownie wykształcony. Biegle znał język łaciński i francuski. Jest prawdopodobne, że wychowy...

CZYTAJ WIĘCEJ

Szymon Starowolski

guwerner

Brakuje informacji o jego początkowym wykształceniu. Najpóźniej w 1605 roku był na dworze kan...

CZYTAJ WIĘCEJ

Franciszek Bohomolec

autor reform edukacyjnych

Uczył się w kolegium jezuitów w Wilnie. Wstąpił do zakonu jezuitów w 1737 roku. Studi...

CZYTAJ WIĘCEJ

Aleksander Benedykt Sobieski

uczeń

Matka chciała, by syn pobierał nauki od szóstego roku życia, ale Aleksander zaprotestował, a...

CZYTAJ WIĘCEJ

Szymon Szymonowic

nauczyciel

W latach 1570-1575 był uczniem szkoły katedralnej we Lwowie. Następnie studiował na Akademii Krakows...

CZYTAJ WIĘCEJ

Franciszka Urszula Radziwiłłowa z Wiśniowieckich

autorka instrukcji wychowawczej

O jej edukacji wiemy niewiele, ale jak się wydaje, otrzymała wykształcenie odpowiednie dla swoj...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Kazimierz Rzewuski

uczeń
Ur. 1750
Zm. 07.07.1820 Lwów
Jego wczesną edukacją kierował jezuita Józef Kobylański. Być może uczył się później w którymś z warszawskich kolegiów zak...

Bartłomiej Nowodworski

fundator
Ur. 1552 Nowy Dwór
Zm. 1625 Warszawa

Stanisław Kazimierz Radziwiłł

uczeń
Ur. 1648
Zm. 08.12.1690 Kleck
Otrzymał wykształcenie domowe. Następnie odbył dość krótki kurs nauk w jezuickim kolegium w Nieświeżu. Uczył się tam niespełna dwa lata (1661-...

Najnowsze biogramy

Teodor Lubomirski

uczeń
Ur. 1683
Zm. 06.02.1745 Ujazdów
Brakuje informacji o jego wykształceniu krajowym. Być może wzorem krewniaków z innych linii kształcił się w krakowskich Szkołach Nowodworskich...

Andrzej Maksymilian Fredro

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 1620
Zm. 15.06.1679 Przemyśl
Odbył studia w Akademii Krakowskiej w 1637 roku.

Albrycht Stanisław Radziwiłł

guwerner
Ur. 01.07.1593 Ołyka
Zm. 12.11.1656 Gdańsk
Po osieroceniu przez rodziców opiekował się nim stryj - Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. Albrycht kształcił się wspó...

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl