EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Anna Wazówna

botanik

Dorastała w Szwecji, gdzie matka - Katarzyna Jagiellonka wychowywała ją w wierze katolickiej. Mimo t...

CZYTAJ WIĘCEJ

Wacław Piotr Rzewuski

autor instrukcji wychowawczej

Po zakończeniu edukacji domowej początkowo pobierał nauki w pijarskim kolegium w Bełzie, a być może...

CZYTAJ WIĘCEJ

Albrycht Stanisław Radziwiłł

guwerner

Po osieroceniu przez rodziców opiekował się nim stryj - Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Si...

CZYTAJ WIĘCEJ

Jerzy Mikołaj Hylzen

pisarz

Kształcony w ojcowskiej Dagdzie, edukację kontynuował w Akademii Wileńskiej. Po studiach i nauce w s...

CZYTAJ WIĘCEJ

Michał Tomasz Wiśniowiecki

uczeń

Wychowywany przez babkę Katarzynę Ostrogską do 1642 roku, a potem przez matkę. W 1648 roku oddany na...

CZYTAJ WIĘCEJ

Ignacy Roman Potocki

uczeń

Wykształcenie zdobywał w warszawskim Collegium Nobilium pijarów (1761–1765). Decyzją r...

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularne biogramy

Michał Zdzisław Saryusz Zamoyski

uczeń
Ur. 1680 Zamość
Zm. 03.03.1735 Zamość
Po zakończeniu edukacji domowej wraz z braćmi Tomaszem Józefem, Michałem i Marcinem (uczył się wówczas wraz z nimi Jan Franciszek...

Augustyn Michał Stefan Radziejowski

uczeń
Ur. 03.12.1645 Radziejowice
Zm. 13.10.1705 Gdańsk
Początkowo wraz z bratem Stanisławem i siostrą Anną był wychowywany przez królową Ludwikę Marię, a potem miał zostać oddany na dwór Sobi...

Giovani Casa della

autor podręcznika
Ur. 28.06.1503
Zm. 14.11.1556

Najnowsze biogramy

Jakub Sobieski

autor instrukcji wychowawczej
Ur. 05.05.1591
Zm. 13.06.1646 Żółkiew
Początkowo najprawdopodobniej pobierał podstawową edukację w domu rodzinnym, później pod opieką Szymona Szymonowica, który najprawdopodo...

Szymon Szymonowic

nauczyciel
Ur. 24.10.1558 Lwów
Zm. 05.05.1629
W latach 1570-1575 był uczniem szkoły katedralnej we Lwowie. Następnie studiował na Akademii Krakowskiej pod okiem nauczycieli: Jakuba Górskieg...

Kazimierz Ludwik Bieliński

uczeń
Ur. 1650
Zm. 24.03.1713 Warszawa
Odbył podróż edukacyjną do Francji pod opieką księdza Złotkiewicza, z którym przebywał głównie w Paryżu (1678-1682).

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl