EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jeremi Michał Wiśniowiecki

Ur. 17.08.1612 Łubnie
Zm. 20.08.1651 pod Powłoczą

Dane rodziców

Michał Wiśniowiecki (zm. 1616)

Raina Mohylanka (1588-1619)

Wychowanie i wykształcenie

Początkowo wychowywany był przez stryja Konstantego Wiśniowieckiego, potem kształcił się w kolegium jezuitów we Lwowie. Odbył peregrynację zagraniczną do Italii (Rzym, Padwa), gdzie zapisał się na Uniwersytet w Padwie (1629) oraz na Uniwersytet w Bolonii (1630). Opuściwszy Italię, udał się przez Francję do Niderlandów, gdzie kształcił się w sztuce wojennej. Do kraju powrócił w 1631 roku.

Etapy kariery dot. edukacji

Był autorem instrukcji wychowawczej dla swego syna Michała Tomasza, która została umieszczona w jego testamencie z 1651 roku. 

Fakty z życia osobistego

Żonaty z Gryzeldą Zamojską (ślub odbył się 27 lutego 1639 roku). Był ojcem przyszłego króla Michała Tomasza. Wojewoda ruski (1646-1651), a także starosta przemyski, przasnyski, nowotarski, hadziacki i kaniowski. Książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. W. Tomkiewicz, Testament Jeremiego Wiśniowieckiego, Miesięcznik Heraldyczny, R. 9 (1930), nr 4, s. 67-77, Warszawa, 1930.

Przedmiotowa

  1. W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki 1612-1651, Warszawa, 1933.
  2. J. Widacki, Kniaź Jarema, Katowice, 1985.
  3. R. Romański, Książę Jeremi Wiśniowiecki, Warszawa, 2009.
  4. Ю. Рудницький, Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації, Львів, 2008.
  5. I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań, 2007.
  6. R. T. Tomczak, Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1660), Res Historica, 39, 2015.
  7. T. Wasilewski, Działalność polityczna i wojskowa Jeremiego Wiśniowieckiego, [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych badaniach historycznych, red. M. Nagielski, Warszawa, 2000.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl