EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Amos Komeński

Ur. 28.03.1592 Nivnice
Zm. 15.11.1670 Amsterdam

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

W latach 1611-1614 studiował teologię reformowaną i filozofię, m.in. w Heildebergu.

Etapy kariery dot. edukacji

Początkowo uczył w Czechach u braci czeskich. Wskutek prześladowań religijnych opuścił Czechy i znalazł bezpieczne schronienie w Lesznie u Rafała Leszczyńskiego. Tu nauczał młodzież, był profesorem leszczyńskiego gimnazjum.

Propagował jednolity system powszechnego nauczania, niezależnie od płci i stanu, a także nauczanie w języku ojczystym. Był wybitnym autorem podręczników szkolnych (do nauki łaciny), teorii zagadnień pedagogicznych oraz dydaktycznych. Stworzył podręcznik metodyki nauczania języków: "Drzwi języków otworzone" (1631, wydanie polskie 1633) oraz "Wielką dydaktykę".

Fakty z życia osobistego

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. M. Richter, Jan Amos Komeński w Polsce. Zarys życia i działalności, Siedlce, 2016.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl