EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Biogramy? Strzeszkowski

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Bartłomiej Kosz

Ur. brak danych Kościan
Zm. 1601

Salomon Neugebauer

Ur. brak danych Gdańsk
Zm. 1615

Antoni Papecort

Ur. brak danych Padeborn
Zm. brak danych

Michał Possedaro

Ur. brak danych Zadar
Zm. brak danych

Jerzy Kazimierz Woynarowski

Ur. brak danych
Zm. 1704

Jan Bialski

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Jan Goliński

Ur. brak danych Wielkopolska
Zm. brak danych

Zachariasz Tencha

Ur. brak danych Zittau
Zm. brak danych

Stanisław Krzycki

Ur. brak danych
Zm. 1626

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl