EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

? Strzeszkowski

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Nie jest znane jego wykształcenie, ale wiadomo, że posługiwał się językiem włoskim oraz hiszpańskim

Etapy kariery dot. edukacji

Został mianowany guwernerem i opiekunem księcia Jerzego III Olelkowicza-Słuckiego, syna Jerzego i Katarzyny z Tęczyńskich, podczas jego pobytu w Italii (1580-1581). W Mediolanie miał okazać się bardzo niegospodarnym oraz skąpym preceptorem. Miał wydawać książęce pieniądze na własne zachcianki, nie interesowało go, gdzie książę się uczy, co je i gdzie sypia. Jedynie sporadycznie chodził z nim do kościoła na msze. Przyniósł wiele wstydu młodemu księciu, a także uciekł od niego, obrabowawszy go wcześniej ze wszystkich pieniędzy. 

Fakty z życia osobistego

Żył najpewniej w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, teka 363, nr 14632, Jerzy III Olelkowicz-Słucki, List Jerzego Olelkowicza-Słuckiego do matki Katarzyny z Tęczyńskich, 14 X 1580 Mediolan.

Przedmiotowa

  1. A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI-XVII, Warszawa, 1973.
  2. A. Klecha, Przodkowie księżnej Anny Słuckiej, Rocznik Bielskopodlaski, 23, 2015.
  3. B. Obtułowicz, Guwernerzy XVI-XVII wieku w praktyce wychowawczej, literaturze pedagogicznej i obyczajowej, [w:] Wokół Wacława Potockiego: studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety, red. J. Malicki, D. Rott, Katowice, 1997.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl