EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Bartłomiej Kosz

Ur. brak danych Kościan
Zm. 1601

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył stopień bakałarza filozofii (1577). Następnie był alumnem Collegium Germanicum w Rzymie. Promowany na doktora teologii w rzymskiej Sapienzy. Zapisał się także na uniwersytet w Padwie (1595). 

Etapy kariery dot. edukacji

Został wybrany opiekunem podróżnym i guwernerem Andrzeja Opalińskiego - starościca wielkopolskiego, późniejszego biskupa poznańskiego, syna Andrzeja, kanclerza wielkiego koronnego. Razem z Opalińskim wyruszyli na studia do Italii, gdzie po krótkim pobycie w Padwie (1592) udali się na studia do Rzymu (1592-1595), gdzie Kosz został doktorem teologii, a Opaliński otrzymał tytuł szambelana od papieża Klemensa VIII. Potem zapisali się na uniwersyet w Padwie (1595). 

Fakty z życia osobistego

Był synem bogatego kościańskiego biwowara.

Był humanistą, sekretarzem króla Zygmunta III Wazy, a także posiadaczem sporego księgozbioru w rodzinnym Kościanie. Posiadał 145 książek o tematyce filozoficznej, teologicznej, historycznej, prawniczej, lekarskiej, a także dzieła klasyczne i humanistyczne.

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440-1600), Kraków, 1938.
  2. Wielkopolski Słownik Biograficzny, red. J. Topolski, Poznań-Warszawa, 1983.
  3. S. Windakiewicz, Księgi nacji polskiej w Padwie, Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, 4, 1890.
  4. Z. Wielgosz, Społeczeństwo i kultura w mieście wielkopolskim doby odrodzenia. Kościan w XV i XVI wieku, [w:] Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa UAM w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. G. Labuda, Poznań, 1965.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl