EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jerzy Kazimierz Woynarowski

Ur. brak danych
Zm. 1704

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Studiował prawo na Uniwersytecie Karola-Ferdynanda w Pradze (zapisany w 1672 roku) oraz odbył podróż zagraniczną po zachodniej Europie. 

Etapy kariery dot. edukacji

Był doświadczonym peregrynatem (znał włoski i łacinę) i zaufanym dworu Sieniawskich, więc został wybrany preceptorem Adama Mikołaja Sieniawskiego podczas jego podróży po Europie. Razem z Woynarowskim opiekować się nim miał drugi guwerner - Wojciech Romuald Fox. W podróż wyruszyli w 1684 roku i na jesieni dotarli do Pragi, gdzie doszło do sporu kompetencyjnego między preceptorami. Następnie udali się do Paryża, do którego dotarli 29 listopada 1684 roku. Latem 1685 roku Sieniawski z Foxem udali się w podróż na północ Francji i do Niderlandów, a Woynarowski pozostał w Paryżu, nadzorując sprawy peregrynata, a przede wszystkim jego finanse. W roku 1686 udali się do Rzymu i Wenecji i z końcem tego roku powrócili do kraju.

Kilka lat później Woynarowski został opiekunem braci Józefa i Stefana Karczewskich podczas ich podróży do Francji w 1694 roku. Pod jego kuratelą znalazł się również Franciszek Hieronim Granowski, za którego długi musiał ręczyć sam Woynarowski. Długoletni pobyt w Paryżu nadszarpnął zdrowie preceptora, a podopieczni przysporzyli mu wielu zmartwień. Ostatecznie do kraju powrócił z braćmi Karczewskimi w 1698 roku. Jako guwerner cieszył się bardzo dobrą sławą w kręgach szlacheckich.  

Fakty z życia osobistego

Był gubernatorem dóbr szkłowskich rodu Sieniawskich i sekretarzem królewskim (1693).

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Uniwersytetu Karola, Praga, M-6, Matricula facultis iuridicae Universitatis Pragensis 1638-1686.
  2. Archiwum Uniwersytetu Karola, Praga, M-12, Matricula renovata continens nomina dominorum jurisstudiorum ab anno 1638 usque 1762 secundum ordinem alphabeticum.
  3. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rkps. 5920 III, nr 31 129, Andrzej Potocki, List Andrzeja Potockiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego, Lwów 13 XII 1685.
  4. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rkps. 5988 III, nr 48 554-48 564, Jan Kazimierz Woynarowski, Listy Jana Kazimierza Woynarowskiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z Paryża, Lwowa i Szkłowa 1685-1696.
  5. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rkps. 2520 IV, Adam Mikołaj Sieniawski, List Adama Mikołaja Sieniawskiego do matki, Praga 23 X 1684.
  6. Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682-1688), oprac. A. Markiewicz, Warszawa, 2017.

Przedmiotowa

  1. A. Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa, 2011.
  2. R. T. Tomczak, Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17.-18. století, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 56, 2016.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl