EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Antoni Papecort

Ur. brak danych Padeborn
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Został wybrany preceptorem Jerzego Ossolińskiego, wojewodzica podlaskiego i sandomierskiego, podczas jego studiów w kolegium jezuickim w Grazu w latach 1608-1612 oraz w Lowanium w latach 1613-1614. W roku 1613 podczas podróży do Lowanium Papecort razem z podopiecznym odwiedzili Czechy (Praga, Pilzno) oraz Frankfurt nad Menem, gdzie spotkało ich wiele przygód i utrapień, podczas których Papecort opuścił swego podopiecznego (1613) i zostawił z drugim opiekunem - Michałem Possedaro. Papecort miał być człowiekiem uczonym, ale też surowy dla młodego Ossolińskiego, któremu nie raz wymierzał kary cielesne. Papecort nie znał języka polskiego, przez co szybciej miał nauczyć niemieckiego młodego Ossolińskiego, któremu nie towarzyszył podczas podróży żaden Polak. Okazał się jednak złym opiekunem, skoro opuścił w potrzebie ucznia.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Jerzy Ossoliński, Jerzego Ossolińskiego kanclerza wielkiego Koronnego autobiografia, Lwów, 1876.
  2. Jerzy Ossoliński, Pamiętnik, oprac. W. Czapliński, Warszawa, 1976.

Przedmiotowa

  1. F. Bohomolec, Życie Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, t. 1, Kraków, 1860.
  2. L. Kubala, Jerzy Ossoliński, Warszawa, 1924.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl