EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Zachariasz Tencha

Ur. brak danych Zittau
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Jako Saksończyk i protestant był często zatrudniany w roli nauczycieli protestanckiego mieszczaństwa oraz szlachty litewskiej w połowie XVI wieku. Początkowo uczył synów Jana Hozjusza - mieszczanina wileńskiego, krewnego biskupa Stanisława (korespondencja z 1555 roku), a potem został zatrudnony przez Mikołaja "Czarnego" Radziwiłła jako nauczyciel jego syna Mikołaja Krzysztofa "Sierotki" w Łukiszkach (lata pięćdziesiąte XVI wieku). Następnie czuwał nad nauką młodszych synów Radziwiłła "Czarnego" - Jerzego, Albrychta i Stanisława podczas ich podóży edukacyjnej do Niemiec (Lipsk, Drezno, Wittenberga) w latach 1571-1573.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVI wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Narodowa, Warszawa, rkps. 3276, Zachariasz Tencha, List Z. Tenchy do M.K. Sierotki, Warszawa 4 I 1564.
  2. Z. Tencha do S. Hozjusza, Wilno 14 I 1555, wyd. F. Hipler, W. Zakrzewski, [w:] Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Maioris Poenitentiarii Episcopi Varmiensis (1504-1579) et quae ad eum scriptae sunt Epistolae tum etiam eius Orationes legationes. T. 2, 1551-1558, praemittitur de Hosii Cardinalis familia disputatio, accedunt autem epistolae et acta, quae vitam et res gestas Hosii illustrant, Kraków, 1886.
  3. Z. Tencha do R. Reinecciusa, Lipsk 21 IV 1571, [w:] Ad Reinerum Reineccium liber epistolarum historicarum, seu de editionibus & operis eius historicis per ann. XVI. scriptarum, Helmstedt, 1583.

Przedmiotowa

  1. M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów, Lublin, 1995.
  2. Z. Pietrzyk, "Tylem się w Strazburku nauczył...". Studia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki w Strasburgu w latach 1563-1564, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 41, 1997.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl