EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stanisław Krzycki

Ur. brak danych
Zm. 1626

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Zapewne studiował w młodości w Italii. W trakcie podróży edukacyjnej z Radziwiłłami jako ich preceptor zapisał się do metryki uniwersyteckiej w Padwie (czerwiec 1607). 

Etapy kariery dot. edukacji

Jako obyty w Italii ksiądz katolicki (w 1595 roku był w Neapolu ze Stanisławem Reszką - agentem królewskim) został mianowany opiekunem synów Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" podczas ich studiów zagranicznych. Z powodu odesłania ich wcześniejszych preceptorów (Melchiora Ditiusa i Łukasza Felicjana Massalskiego) wraz z Marcinem Żagielem mieli zająć się ich edukacją podczas podróży do Italii. Razem z Żaglem w 1606 roku przybyli do przebywających z Augsburgu braci Jana Jerzego, Albrychta Władysława i Krzysztofa Mikołaja Radziwiłłów. Do tej misji polecał szczególnie Massalski. Dnia 17 marca 1606 roku wyruszyli do Italii. Po przybyciu do Werony 27 czerwa Żagiel wraz z najmłodszym Radziwiłłem udał się do Bolonii, a Krzycki wraz z Janem Jerzym i Albrychtem Władysławem udali się do Mediolanu, gdzie przebywali dwa miesiące (czerwiec-wrzesień 1606). Potem ruszyli do Genui, Piacenzy, Cremony, Mantui i Bolonii (wrzesień 1606). Z Bolonii udali się do Florencji. Wrócili potem do Rzymu, gdzie spędzili ostatnie miesiące 1606 roku. W nowym roku udali się do Neapolu i na Maltę, skąd w marcu 1607 powrócili do Neapolu. W kwietniu powrócili do Rzymu, a Krzycki po liście od ojca podopiecznych zarządził powrót na Litwę. Odwiedzili jeszcze Loreto, Bolonię, Wenecję, Padwę i Wiedeń. W lipcu 1607 byli już na Litwie. 

Fakty z życia osobistego

Był proboszczem grodzieńskim, scholastykiem wileńskim (1616). 

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Achiwum Radziwiłłów, dz. V, 10062, Łukasz Felicjan Massalski, List Łukasza Felicjana Massalskiego do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Augsburg 14 II 1606.
  2. Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik, 11617, cz II, Stanisław Krzycki, Listy Stanisława Krzyckiego do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Mediolan 10 VII 1606; 6 IX 1606.
  3. Kościół zamkowy czyli katedra wileńska, t. 3, wyd. J. Kurczewski, Wilno, 1916.
  4. Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. 1, wyd. H. Barycz, Wrocław, 1978.

Przedmiotowa

  1. M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów, Lublin, 1995.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl