EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Salomon Neugebauer

Ur. brak danych Gdańsk
Zm. 1615

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Początkowo kształcił się najpewniej w Gimnazjum Gdańskim, a następnie wyjechał na studia do Frankfurtu nad Odrą (1589), gdzie zdobył tytuł magistra sztuk. Zapisał się potem na Uniwersytet w Bazylei, gdzie przez dwa lata studiował medycynę (1596-1598). 

Etapy kariery dot. edukacji

Podczas swych studiów w Bazylei (1596-1598) był najpewniej preceptorem Samuela i Wojciecha Naruszewiczów - kasztelaniców smoleńskich. Po powrocie do kraju osiadł w Kocku, gdzie został nauczycielem w miejscowej szkole, a potem został mianowany preceptorem Jana i Andrzeja Firlejów - synów kasztelana radomskiego Andrzeja. Wyruszył z nimi w podróż po Europie w roku 1601. Najpierw przebywali w Heidelbergu (1601-1604), gdzie Salomon zapisał się na tamtejszy uniwersytet (2 lipca 1601), a potem udali się na studia do Bazylei (1604-1605). Tutaj Salomon zapisał się wraz z wychowankami na uniwersytet oraz ogłosił drukiem bardzo popularny podręcznik podróżowania "De perigrinatione" (1604). Potem udał się z wychowankami do Genewy, gdzie wpisali się na tamtejszy uniwersytet (1605), a następnie do Francji. Przebywali początkowo w Orleanie (1606-1607), gdzie Salomon zapisał się na wydział prawa tamtejszego uniwersytetu (15 września 1606), a następnie zwiedzili Paryż, Belgię, Holandię, Anglię oraz północne Niemcy. Do kraju powrócili w 1609 roku. Salomon osiadł w Kocku, gdzie został rektorem tamtejszego gimnazjum kalwińskiego (1609-1611). Poświęcił się tam pracy pisarskiej.

Fakty z życia osobistego

W 1611 roku wydał we Frankfurcie nad Odrą dziełko "Historia rerum Polonicarum", a w 1612 w Gdańsku popularyzatorską książkę "Moscovia hoc est de origine, situ, regionibus, moribus, religione… commentarius". Wydał także obszerne dzieje państwa polskiego "Historia rerum Polonicarum… libri decem" w 1618 roku w Hanowerze oraz popularny zarys dziejów polskich w 1620 roku we Frankfurcie nad Menem pt. "Icones et Vitae Principum ac Regum Poloniae".

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

 1. Salomon Neugebauer, Icones et Vitae Principum ac Regum Poloniae, Francofurti ad Moenum, 1626.
 2. Salomon Neugebauer, Historia rerum Polonicarum… libri decem, Hanoviae, 1618.
 3. Salomon Neugebauer, Moscovia hoc est de origine, situ, regionibus, moribus, religione… commentarius, Gedani, 1612.
 4. Salomon Neugebauer, Tractatus de peregrinatione, Basilae, 1605.

Przedmiotowa

 1. H. Barycz, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław, 1969.
 2. Historia nauki polskiej. t. 6: Dokumentacja bio-bibliograficzna, red. B. Suchodolski, Wrocław, 1974.
 3. S. Tworek, Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa. XVI - połowa XVIII wieku), Lublin, 1970.
 4. S. Kot, Basel und Polen (XV.-XVII. Jh.), Zeitschrift für schweizerische Geschichte/Revue d'histoire suisse, 30, 1950.
 5. S. Tworek, Gimnazjum kalwińskie dystryktu lubelskiego i chełmskiego w Kocku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 10, 1966.
 6. S. Kot, Polacy na studiach w Orleanie, [w:] Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice, red. S. Kot, Warszawa, 1987.
 7. S. Tworek, Neugebauer Salomon, Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl