EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Michał Possedaro

Ur. brak danych Zadar
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Został wybrany preceptorem Jerzego Ossolińskiego, wojewodzica podlaskiego i sandomierskiego, podczas jego studiów w Lowanium w latach 1613-1614 z polecenia Krzysztofa Ossolińskiego - brata Jerzego, jako znającego języki doświadczonego podróżnika, żołnierza i kawalakatora. W roku 1613 podczas podróży do Lowanium Possedaro razem z podopiecznym odwiedzili Czechy (Praga, Pilzno) oraz Frankfurt nad Menem i Moguncję, gdzie spotkało ich wiele przygód i utrapień (Possedaro miał wypadek, a drugi opiekun Papecort ich opuścił). Potem udali się w podróż do Niderlandów, Francji i Anglii (1614). Przez rok mieszkali w Paryżu (1614-1615), a potem przez Lyon udali się do Italii (1615), gdzie zwiedzili Turyn, Wenecję, Padwę, Weronę i Mediolan. Podczas pobytu w Italii znajomości Possedarego okazały się niezwykle cenne, przez co Ossolińskiego nie spotkały żadne utrapienia. Przez jakiś czas mieszkali w Rzymie (1616), skąd udali sie w podróż do Neapolu, a w czerwcu przez Florencję, Sienę, Bolonię, Austrię i Morawy powrócili do kraju. Possedaro nie znał języka polskiego, przez co miał lepiej nauczyć Ossolińskiego francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, bo nie towarzyszył im podczas poróży żaden Polak. Razem z Possedaro w latach 1613-1616 Ossolińskim opiekował się preceptor Antoni Papecort. 

Fakty z życia osobistego

Był szlachcicem pochodzącycm z Dalmacji. Doświadczonym żołnierzem, który brał udział w wojnach na terenie Francji oraz Niderlandów. Przez jakiś czas pozostawał na służbie księcia Urbino. Po odbyciu podróży zagranicznej z Ossolińskim został jego wiernym sługą i towarzyszem broni. Brał udział z Ossolińskim w wojnie polsko-moskiewskiej w latach 1617-1618. Podczas szturmu Moskwy raniony w nogę. Brał udział w poselstwie Ossolińskiego do Anglii w roku 1621. 

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Jerzego Ossolińskiego kanclerza wielkiego Koronnego autobiografia, Lwów, 1876.
  2. Jerzy Ossoliński, Pamiętnik, oprac. W. Czapliński, Warszawa, 1976.

Przedmiotowa

  1. L. Kubala, Jerzy Ossoliński, Warszawa 1969, 1924.
  2. F. Bohomolec, Życie Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, t. 1, Kraków, 1860.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl