EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Goliński

Ur. brak danych Wielkopolska
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Studiował logikę na uniwersytecie jezuickim w Pradze w roku akademickim 1647/1648 (zapisany 4 listopada 1647). Opuścił Pragę, aby walczyć w Rzeczypospolitej przeciw Tatarom ("Logicus absolutus revocatus ad militiandum contra Tartaros").

Etapy kariery dot. edukacji

Był preceptorem Andrzeja Zakrzewskiego podczas jego pobytu w Pradze (1647-1648).

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Akta filosofické fakulty Pražské univerzity/Acta facultatis philosophicae Universitatis Pragensis 1641-1655, 1664-1670, wyd. K. Beránek, Praha, 1994.
  2. Mistři, bakaláři a studenti pražské filosofické fakulty/ Magistri, baccalaueri nec non students facultatis philosophicae Pragensis 1640-1654, wyd. K. Beránek, Praha, 1998.
  3. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 4, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1839.

Przedmiotowa

  1. R. T. Tomczak, Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17.-18. století, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 56, 2016.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl