EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

BiogramyPiotr Zaleski

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Maciej Włochowicz

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Samuel Puciata

Ur. brak danych
Zm. 1663

Jan Branicki

Ur. brak danych Ruszcza
Zm. 1533

Salomon Rysiński

Ur. brak danych Rysin
Zm. 18.11.1625 Dolatycze

Samuel Filipowski

Ur. brak danych Siekluki
Zm. 1614

Jan Kamocki

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Michał Kazimierz Raczyński

Ur. 1650
Zm. 12.12.1737

Stefan Pac

Ur. 1587
Zm. 17.11.1640 Wilno

Albrycht Stanisław Radziwiłł

Ur. 01.07.1593 Ołyka
Zm. 12.11.1656 Gdańsk

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl