EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stefan Pac

Ur. 1587
Zm. 17.11.1640 Wilno

Dane rodziców

Mikołaj Pac

Zofia Agata Sapieha

Wychowanie i wykształcenie

W młodości odbył podróż edukacyjną. Był w Niemczech i w Italii. W marcu 1609 roku immatrykulował się na uniwersytecie w Padwie, chociaż nie ma pewności, czy tam studiował. Następnie kształcił się w Bolonii. Po powrocie z podróży otrzymał urząd pisarza litewskiego.

Etapy kariery dot. edukacji

Był blisko związany z dworem królewskim. Dlatego Zygmunt III Waza wyznaczył go na jednego z opiekunów swego syna Władysława podczas jego wojażu po Europie. Stąd w latach 1624-1625 był jednym z najbliższych towarzyszy podróży zagranicznej królewicza Władysława Wazy. Spod jego pióra wyszedł najobszerniejszy opis tej podróży, wydany pod tytułem „Obraz dworów europejskich na początku XVII wieku”. Pac odgrywał ważną rolę w orszaku królewicza. Można powiedzieć, że obok Albrychta Stanisława Radziwiłła był głównym opiekunem Władysława. Oficjalnie pełnił wówczas funkcję sekretarza królewskiego. Był najbliższym pomocnikiem Albrychta Stanisława Radziwiłła w wykonywaniu jego zadań ochmistrza orszaku królewskiego.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625, oprac. A. Przyboś, Kraków, 1977.

Przedmiotowa

  1. W. Czapliński, Pac Stefan, Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław, 1979.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl