EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

BiogramySzymon Starowolski

Ur. 1588 Starowola / Stara Wola
Zm. 06.04.1656 Kraków

Szymon Naruszowicz

Ur. 1615
Zm. 00.09.1648 Włocławek

Paul Bigot de Morogues

Ur. 1765 Berlin
Zm. 15.02.1853 Paryż

Józef Sylwester Bellons de

Ur. brak danych
Zm. 00.03.1808 Morges

César Félicité Pyrrhys de Varille

Ur. 1708
Zm. 1800

Claude Antoine Pochard

Ur. 1766 Salins-les-Bains
Zm. 00.09.1833 Polska

Francois-Joseph-Nicolas Fôrel

Ur. 1702 Fryburg
Zm. brak danych

Józef Franciszek Bellegarde

Ur. brak danych
Zm. 1769

Jan Krukowiecki

Ur. 17.08.1664 Ruś Czerwona
Zm. 27.03.1701 Zamość

Piotr Cyprian, imię zakonne Cyprian od św. Michała Zapolski

Ur. 1739
Zm. 1788 Warszawa

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl