EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

BiogramyJan III Sobieski

Ur. 17.08.1629 Olesko
Zm. 17.06.1696 Wilanów

Konstanty Władysław Sobieski

Ur. 01.05.1680 Warszawa
Zm. 22.07.1726 Żółkiew

Aleksander Benedykt Sobieski

Ur. 06.09.1677 Gdańsk
Zm. 19.11.1714 Rzym

Stanisław Antoni/August Poniatowski

Ur. 17.01.1732 Wołczyn
Zm. 12.02.1798 Petersburg

Adam Kazimierz Czartoryski

Ur. 01.12.1734 Gdańsk
Zm. 19.03.1832 Sieniawa

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl