EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Konstanty Władysław Sobieski

Ur. 01.05.1680 Warszawa
Zm. 22.07.1726 Żółkiew

Dane rodziców

Jan III Sobieski (1629-1696)

Maria Kazimiera d'Arquien (1641-1716)

Wychowanie i wykształcenie

Otrzymał staranne wykształcenie, zgodne z instrukcją Jana III Sobieskiego powstałą w 1685 roku.

Początkowo jego wychowawcą był jezuita Karlo Mauricio Vota, potem Remigian Suszycki z Uniwersytetu Krakowskiego. Odebrał wykształcenie humanistyczne, uczył się podstaw wojskowości (nauczycielem był sprowadzony z Paryża „chevalier de Neufmaison”) i języków nowożytnych (włoskiego, francuskiego).

Etapy kariery dot. edukacji

Po śmierci ojca przebywał w otoczeniu matki, w październiku 1696 roku Maria Kazimiera wyprawiła go z Aleksandrem do Paryża. W czerwcu 1697 roku wrócił do Rzeczypospolitej.

Fakty z życia osobistego

Dbał przede wszystkim o rodzinną Żółkiew. Kolekcjonował dzieła sztuki, powiększył księgozbiór po ojcu – dbał o bibliotekę, w której przeważała najprawdopodobniej literatura religijna, gromadził malarstwo oraz grafiki i sztychy sprowadzane z Wrocławia.

Był opiekunem i mecenasem Bazylego Petranowicza – malarza cerkiewnego, który na jego zlecenie wykonywał m.in. kopie obrazów i wykonywał prace artystyczne na zamku w Żółkwi. We Wrocławiu wykształcił też ogrodnika żółkwianina Wawrzyńca Otosielskiego, który razem z Petranowiczem zajął się przekształcaniem ogrodu w Żółkwi.

Dbał o miasto Żółkiew i jego mieszkańców – w latach 1721-1722 postarał się o odbudowę ze zniszczeń wojennych, z jego inicjatywy przeprowadzono restaurację ratusza; odbudował spaloną cerkiew Św. Trójcy na lwowskim przedmieściu miasta.

We Wrocławiu ufundował wielki obraz do kaplicy bł. Czesława Odrowąża w kościele Dominikanów.

Był miłośnikiem muzyki, przyczynił się do sprowadzenia do Wrocławia pierwszej włoskiej kompanii operowej w roku 1725.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. H. Barycz, Studia nad wychowaniem królewiczów Sobieskich, Kraków, 1954.
  2. W. Roszkowska, Królewicz Konstanty Sobieski królewicz polski, [w:] Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego, red. K. Matwijowski, Wrocław, 1984.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl