EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

BiogramyJakub Sobieski

Ur. 05.05.1591
Zm. 13.06.1646 Żółkiew

Janusz Antoni Wiśniowiecki

Ur. 14.09.1678
Zm. 16.01.1741 Lwów

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl