EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

BiogramyKarol Wyrwicz

Ur. 02.11.1717 powiat brasławski
Zm. 06.06.1793 Warszawa

Bartłomiej, imię zakonne Adolf od św. Brygidy Kamieński

Ur. 08.09.1737 Bereźnica
Zm. 09.02.1781 Nieśwież

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl