EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stanisław Zienkowicz

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Andrzej Zienkowicz

Wychowanie i wykształcenie

Był uczniem jezuickiego Collegium Nobilium w Warszawie, brał udział w popisach publicznych wychowanków kolegium w latach 1767-1771. Występował jako: kasztelanic smoleński, marszałkowicz Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Etapy kariery dot. edukacji

Publikował w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”.

Fakty z życia osobistego

Ojciec był marszałkiem Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk, 2007.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl