EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Michał Zienkowicz

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

syn Andrzeja Zienkowicza marszałka Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego

Wychowanie i wykształcenie

Uczeń jezuickiego Collegium Nobilium w Wilnie (1763), a następnie w Warszawie (1765-1769), tam podczas popisu uczniowskiego wygłosił orację: "Mowa Im. P. Michała Zienkowicza Marszałkowica Trybunału Głównego W. X. Lit: Miana in Collegio Nobilium Varsaviensi S. J. Dnia 18 Lipca, kiedy dawany był dowód z Prawa Cywilnego", zapewne pomiędzy1765-1769), starodruk Biblioteki Kórnickiej Będąc uczniem nosił tytuły: Instygatorowicz WXL; kasztelanic smoleński; starościc ostryński; marszałkowic Trybunału Głównego WKL. Wymieniony w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych".

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Mowa Im. P. Michała Zienkowicza Marszałkowica Trybunału Głównego W. X. Lit: Miana in Collegio Nobilium Varsaviensi S. J. Dnia 18 Lipca, kiedy dawany był dowód z Prawa Cywilnego., Warszawa, pomiędzy 1765-1769.

Przedmiotowa

  1. Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk, 2007.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl