EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Hieronim Gratus Moskorzowski (Moskorzewski)

Ur. 1627 Czarkowy nad Nidą
Zm. 1661

Dane rodziców

Andrzej Moskorzowski 

Anna Wiszowata z Szumek

Wychowanie i wykształcenie

Uczył się w szkole ariańskiej w Lusławicach

Etapy kariery dot. edukacji

Po jej ukończeniu został w 1645 roku wyprawiony w zagraniczną podróż edukacyjną. Zatrzymał się na dłużej najpierw w Toruniu, gdzie przysłuchiwał się obradom Colloquium Charitativum, a następnie w Elblągu, gdzie wpisał się do metryki tamtejszego gimnazjum. Długo przebywał również w Gdańsku. Po nauce w Elblągu oraz zwiedzaniu dużych miast Prus Królewskich i Książęcych udał się statkiem do Holandii w 1647 roku. Jego preceptorem był Chrystian Stegman. W Holandii zwiedzano Amsterdam i Utrecht, a od początku 1648 roku rozpoczął studia na uniwersytecie w Lejdzie. Nie wiadomo, jaką specjalność studiował. Natomiast jego guwerner Stegman wpisał się jako student medycyny. W trakcie nauki w Lejdzie Moskorzowski wygłosił mowę panegiryczną z okazji śmierci króla Władysław IV Wazy, którą wydano drukiem. Podczas wycieczek poznawano również największe miasta Niderlandów Hiszpańskich. Ostatnim etapem peregrynacji była Francja. Po dłuższym pobycie w Paryżu Moskorzowski immatrykulował się na uniwersytecie w Orleanie jesienią 1649 roku, gdzie studiował prawo. Stamtąd udano się jeszcze do Saumur i Angers. Być może studiował też na uniwersytecie w Angers. W roku 1651 powrócił do kraju. Przebieg podróży i edukacji Moskorzowskiego opisał on w obszernym diariuszu, w którym poświęcał wiele uwagi kwestiom naukowym, jak i wyznaniowym.

Fakty z życia osobistego

Należał do małopolskiej szlachty ariańskiej. Był aktywnym działaczem społeczności braci polskich.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rkps 1372, Hieronim Gratus Moskorzowski, Diariusz.
  2. Album studiososrum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV accedunt nomina curatorum et profesorum per eadem saecula, ed. W. N. du Rieu, Hagae, 1875.

Przedmiotowa

  1. S. Kot, Polacy na studiach w Orleanie, Sprawozdanie z Czynności PAN, t. 25, nr 5, 1920.
  2. J. Tazbir, Diariusz Hieronima Gratusa Moskorzowskiego (1645-1650), Przegląd Historyczny, 1963, 54, z. 4.
  3. J. Tazbir, Moskorzowski (Moskorzewski) Hieronim Gratus, Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław, 1977.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl