EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Augusta Plater

Ur. 1724
Zm. 24.10.1791

Dane rodziców

Józef Ogiński

Anna Wiśniowiecka

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Razem z mężem Konstantym Ludwikiem Platerem ufundowała w 1756 roku w Krasławiu seminarium.  Po śmierci męża rozszerzyła fundację i w 1789 roku zbudowała klasztor oraz szpital pod przewodnictwem Sióstr Miłosierdzia, które także prowadziły szkołę dla dziewcząt. Na edukację ubogiej szlachty w krasławskim seminarium okoliczna szlachta dokonywała w swoich testamentach licznych zapisów. W 1842 roku seminarium przeniesiono do Mińska.

Fakty z życia osobistego

W dniu 16 sierpnia 1744 roku poślubiła w Wilnie Konstantego Ludwika Platera (1722-1788). Małżeństwo doczekało się trzech córek: Anny Jadwigi Rozalii, Marii, Rozalii Honoraty oraz pięciu synów: Józefa Wincentego, Kazimierza Konstantego, Augusta Hiacynta oraz zmarłych w dzieciństwie Jana Michała i Antoniego Tadeusza.

Żyła w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, sygn. 713.

Przedmiotowa

  1. L. Plater-Broel, Krasław, Londyn, 1975.
  2. A. Wieczorek, Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku, Toruń, 2014.
  3. [J.M. Giżycki] Smora, Księża Misyonarze w Krasławiu, Kraków, 1913.
  4. J.J. Jałowiecki, Krótka wiadomość o inflanckim krasławskim seminarium zebrana przez ostatniego tegoż seminarium regensa, „Rubon”, T. 7, 1846.
  5. Z. Zielińska, Plater (Broel-Plater) Konstanty Ludwik, Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1981.
  6. S. Konarski, Platerowie, [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. Źródła i opracowania, t. 4, red. S. Konarski, Buenos Aires-Paryż, 1967.
  7. M. Wrzeszcz, Krasław, Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin, 2002.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl