EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Szymon Franciszek Waber (Weber)

Ur. 24.10.1707 Wielkopolska
Zm. 00.03.1759 Poznań

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Wstąpił do zakonu jezuitów w 1724 roku w Krakowie.

Etapy kariery dot. edukacji

Był profesorem teologii moralnej i retoryki

Został preceptorem Ignacego i Ksawerego Działyńskich (synowie Anny i Augustyna Działyńskich). Chłopców znał od urodzenia, a Ignacego ochrzcił w Konarzewie. Interesował się wszystkim, co było związane z małymi Działyńskimi - zarówno ich zdrowiem, jak i nauką oraz rozwojem duchowym w okresie przed wyjazdem chłopców do kolegium jezuickiego w Poznaniu do śmierci Wabera w 1759 roku. 

Pracował w różnych placówkach jezuickich, m.in. w Jarosławiu, Bydgoszczy. Był także spowiednikiem Anny i Augustyna Działyńskich.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik, BK 7262, Szymon Waber, Korespondencja z Anną z Radomickich Działyńską.

Przedmiotowa

  1. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków, 2004.
  2. A. Jakuboszczak, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca, Poznań, 2016.
  3. M. Mieszek, Listy ojca Szymona Franciszka Wabera (Webera) do Anny z Radomickich Działyńskiej, [w:] Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. M. Małkus, K. Szymańska, Wchowa-Leszno, 2017.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl