EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Leon Andrzej Morawski

Ur. 1697
Zm. 1780

Dane rodziców

Stanisław Morawski

Teresa Objezierska

Wychowanie i wykształcenie

Uczył się w klasie gramatyki kolegium jezuickiego w Kaliszu, a później wstąpił do seminarium w Łowiczu. Następnie kształcił się w gnieźnieńskim seminarium. W 1724 roku przyjął święcenia prezbiteratu w Gnieźnie.  

Etapy kariery dot. edukacji

W podróż zagraniczną udał się w celu odbycia studiów. Był autorem obszernego dziennika podróży z lat 1729-1732, w którym obszernie opisał swoje zagraniczne studia i podróże. Początkowo kontynuował edukację przez pięć miesięcy w Pradze, gdzie uczył się języka niemieckiego i francuskiego oraz studiował prawo kanoniczne i świeckie. W międzyczasie zwiedzał Saksonię, a potem Francję. Interesował się wojskowością. Ostatnim etapem jego podróży była Italia. W Rzymie przebywał prawie pół roku, studiując prawo na uniwersytecie Sapienza. Ukoronowaniem jego zagranicznej edukacji było uzyskanie doktoratu obojga praw w Rzymie (28 sierpnia 1732).

Fakty z życia osobistego

Wywodził się z możnej wielkopolskiej rodziny szlacheckiej. 

Był proboszczem w Osiecznie, a później w Modrzu.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, rkps 13757, Leon Andrzej Morawski, Dziennik podróży po Europie.

Przedmiotowa

  1. M. Banaszak, Morawski Leon, Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław, 1976.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl