EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Helena Mieroszewska z Łętowskich

Ur. 1738
Zm. 1794

Dane rodziców

Stanisław Łętowski (zm. 1786)

Konstancja Jordanówna

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Najstarszy z jej synów Stanisław urodził się w 1756 roku. W chwili spisania instrukcji wychowawaczej zatytułowanej "Przestrogi i nauki dla syna mojego najstarszego Stanisława Mieroszewskiego, które czytaj i w sercu zachowaj napisane dnia 2 marca roku P[ańskiego] 1766" miał więc 10 lat, czyli osiągnął już wiek, w którym chłopcy definitywnie wychodzili spod opieki matki. Helena zwracała uwagę przede wszystkim na moralno-duchowe aspekty kształtowania się chłopca, na domenę, która przypisana była tradycyjnie matce. Sygnalizowała jednak, że zdobywanie wiedzy jest konieczne i wydatki, jakie poniosą z tego tytułu, nie poszły na marne. Stanisław podjął studia prawnicze na Akademii Krakowskiej. Dla poszerzenia jego horyzontów myślowych nie bez znaczenia była zapewne pobyt u wuja Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego. Helena podkreśliła w "Przestrogach..." także istotną rolę, jaką ma do odegrania Stanisław w rodzinie i wśród rodzeństwa pierworodny, prowadzący w zgodzie młodszych. Uniwersalność przestróg pozwoliła Helenie na skierowanie kilku słów bezpośrednio do młodszych synów Felicjana, Jana Kantego, Karola i Franciszka Ksawerego. Bardziej osobista część dopełniona została fragmentem zatytułowanym "O powinnościach duchowych", które wydają się przepisanymi już rozważaniami.

Fakty z życia osobistego

Była żoną Felicjana Mieroszewskiego (1724-1806). Małżonkowie mieli dwie córki oraz pięciu synów (Stanisława, Felicjana, Jana Kantego, Karola, Franciszka Ksawerego).

Żyła w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Jagiellońska, Kraków, sygn. 9641 I, Helena z Łętowskich Mieroszewska, Przestrogi i nauki dla syna mojego najstarszego Stanisława Mieroszewskiego, które czytaj i w sercu zachowaj napisane dnia 2 marca roku P[ańskiego] 1766.
  2. Helena z Łętowskich Mieroszewska, Przestrogi i nauki dla syna mojego najstarszego Stanisława Mieroszewskiego, które czytaj i w sercu zachowaj napisane dnia 2 marca roku P[ańskiego] 1766, [w:] Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.), wstępem i objaśnieniami opatrzyły M.E. Kowalczyk i D. Żołądź-Strzelczyk, Wrocław, 2017.

Przedmiotowa

  1. J. Bieniarzówna, MIeroszewski (Mieroszowski) Stanisław, Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl