EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Andrzej Dominik Borch

Ur. brak danych
Zm. 13.03.1720

Dane rodziców

Gedeon Jan Aleksander Borch (1677-1685)

Halszka Helena Platerówna Korffowa

Wychowanie i wykształcenie

Prawdopodobnie to on (jako Johann von der Borch, szlachcic inflancki) 24 września 1687 roku wpisał się do metryki Uniwersytetu Albrechta w Królewcu.

Etapy kariery dot. edukacji

W sporządzonym 29 sierpnia 1710 roku w Warklanach testamencie nakazał w zamian za pozostawione przez siebie majątki erygować bratu Jerzemu klasztor dominikanów w Prelach (powiat dyneburski) na "osób dziesiątek". Dominikanie mieli prowadzić działalność duszpasterską wśród poddanych z wszystkich folwarków Borchów, "wierną i pilną nauką" prowadzić do Boga i wykorzeniać "wszelkie czary, gusła i zabobony". Jeszcze za życia Bocha, w 1715 roku dominikanie pińscy zbudowali w Prelach kościół.

Fakty z życia osobistego

Jego bracmi byli generał artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego Fabian Kazimierz oraz sędzia ziemski inflancki Jerzy.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Latvijas Valsts vestures arhivs, Ryga, F. 2598, Ap. 1, L. 89.

Przedmiotowa

  1. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik, 1994.
  2. Prele, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa, 1888.
  3. Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. 1544-1829. Bd. 2, Die Immatrikulationen von 1657-1829, Leipzig, 1911-1912.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl