EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Maciej Kazimierz Sarbiewski

Ur. 24.02.1595 Sarbiewo
Zm. 02.04.1640 Warszawa

Dane rodziców

Mateusz Sarbiewski

Anastazja Milewska

Wychowanie i wykształcenie

Kształcił się od 1607 roku w kolegium jezuickim w Pułtusku. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1612 roku w Wilnie. Najpierw studiował w kolegium jezuickim w Braniewie (1614-1617), następnie na Akademii Wileńskiej (1620-1622). Tam też zrobił doktorat z filozofii w 1632 roku, a w 1636 roku z teologii.

Etapy kariery dot. edukacji

Był wykładowcą poetyki i retoryki w kolegiach jezuickich w Krożach, w Połocku i na Akademii Wileńskiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w 1623 roku.

 

Fakty z życia osobistego

Był wybitnym poetą, otrzymał najwyższą nagrodę literacką od papieża Urbana VIII (laur poetycki).

W 1635 roku został królewskim kaznodzieją Władysława IV.

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. Bibliografia literatury polskiej – „Nowy Korbut”, t. 3, Warszawa, 1965.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl