EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Andrzej Kucharski

Ur. 1608
Zm. 1679 Kraków

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Studia rozpoczął w 1625 roku na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej. W 1632 roku uzyskał stopień magistra nauk wyzwolonych.

Etapy kariery dot. edukacji

Po studiach został guwernerem na dworze Marcina Kalinowskiego. W 1639 roku został wybrany dziekanem na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej. Wyjechał do Italii w 1657 roku i w Rzymie zrobił doktorat z teologii. Po roku wrócił do Krakowa, gdzie go nostryfikował.

Kanonikiem kapituły katedralnej został w 1661 roku, w latach 1662-1679 był rektorem Akademii Krakowskiej, a w 1672 roku został podkanclerzym

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. L. Hajdukiewicz, Andrzej Kucharski (ok. 1608-1679), Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław, 1971.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl