EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jakub Wujek

Ur. 1541 Wągrowiec
Zm. 1597 Kraków

Dane rodziców

Maciej Wujek

Wychowanie i wykształcenie

W dzieciństwie nauki pobierał w szkole cystersów w Wągrowcu. Dalszą edukację kontynuował, ucząc się przedmiotów humanistycznych na Śląsku. W 1558 roku w Krakowie edukował się w naukach klasycznych, które ukończył stopniem bakałarza w 1559 roku.

Etapy kariery dot. edukacji

W Wiedniu uzyskał magisterium z filozofii. Uczył się również matematyki i greki. Tam też został jezuitą. Następnie w Kolegium Rzymskim studiował teologię, którą ukończył, otrzymując tytuł doktora. W 1568 roku w Pułtusku otrzymał święcenia kapłańskie.

Jako rektor pracował w kolegium jezuickim w Poznaniu (1571-1578) oraz w Akademii Wileńskiej (1578-1580). Następnie w Koloszwarze w Siedmiogrodzie organizował prowincję jezuicką.

Przełożył Biblię na język polski.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVI wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. Bibliografia literatury polskiej – „Nowy Korbut”, t. 3, Warszawa, 1865.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl