EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Michał Wielhorski

Ur. 1730
Zm. 1814

Dane rodziców

Feliks Ignacy Wielhorski

Ludwika Zamoyska

Wychowanie i wykształcenie

Nauki pobierał u teatynów we Lwowie, potem odbył podróż edukacyjną po Europie.

Etapy kariery dot. edukacji

Jako poseł konfederacji barskiej do Francji był inspiratorem traktatów Jean-Jacques'a Rouseau i Gabriela Bonnota de Mably'ego na temat naprawy Rzeczypospolitej.

Był autorem traktatu pt. "O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw".

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. M. Forycki, Anarchia polska w myśli oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań, 2002.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl