EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Gabriel Bonnot de Mably

Ur. 1709 Grenoble
Zm. 1785 Paryż

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Jeden z czołowych filozofów francuskiego oświecenia, prekursor Rewolucji. W swoich traktach pisał także o edukacji.

Na prośbę Michała Wielhorskiego napisał szereg tekstów dotyczących reform w Rzeczypospolitej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII wieku, w których odnosił się także do spraw szkolnictwa i edukacji.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. M. Forycki, Anarchia polska w myśli oświecenia: francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań, 2004.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl