EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stanisław Leszczyński

Ur. 20.10.1677 Lwów
Zm. 23.02.1766 Luneville

Dane rodziców

Rafał Leszczyński (1650-1703)

Anna Jabłonowska (1660-1727)

Wychowanie i wykształcenie

Wczesna edukacja skupiała się na prywatnych lekcjach dawanych przez nauczycieli, także sprowadzanych z z zagranicy. Potem uczęszczał do gimnajzum w Lesznie. W latach 1695-1696 odbył podróż edukacyjną po Europie Zachodniej.

Etapy kariery dot. edukacji

Był autorem tekstów filozoficznych, w których odnosił się także do kwestii edukacyjnych. Najbardziej znanym z takich tekstów są "Rady króla Polski Stanisława dane królowej Francji córce swej" (1725). 

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. M. Forycki, Stanisław Leszczyński, Poznań, 2006.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl