EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jean Jacques Rousseau

Ur. 28.06.1712 Genewa
Zm. 07.07.1778 Ermenonville

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Był samoukiem.

Etapy kariery dot. edukacji

Był jednym z czołowych filozofów francuskiego Oświecenia, autorem rewolucyjnej doktryny dotyczącej wychowania (traktat "Emil czyli o wychowaniu"). 

Na prośbę Michała Wielhorskiego napisał projekt konstytucji dla Polski, w którym położył wyjątkowy nacisk na kwestie pedagogiczne i wychowawcze. 

Fakty z życia osobistego


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. M. Forycki, Anarchia polska w myśli oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań, 2004.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl