EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Joseph Laville

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Mówiący płynnie po francusku, przybył do Rzeczypospolitej w końcu lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Znalazł zatrudnienie jako nauczyciel języka francuskiego, łaciny i matematyki Leona Dembowskiego (1789-1787), syna Józefa i Konstancji z Narbuttów Dembowskich, oraz Emeryka Hallera. Następnie zajmował się braćmi Leonem (Leonsem) i Stanisławem Rzewuskimi, synami Rozalii z Lubomirskich i Wacława Rzewuskich.

Fakty z życia osobistego

Był sekretarzem nuncjatury w Lucernie. Wraz z nuncjuszem Pietro Graviną opuścił Szwajcarię, by udać się do Wiednia.

Z pochodzenia był Szwajcarem.

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. Leon Dembowski, Moje wspomnienia, Petersburg, 1898.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl