EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Isaac-Louis Auberjonois

Ur. 1741
Zm. 1814

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Prawdopodobnie był uczniem Georges'a-Louisa Le Sage'a (Lesage'a), szwajcarskiego matematyka i fizyka, który kształcił się w Genewie, Bazylei i Paryżu. Kontakt był utrzymywany także w czasie pobytu Auberjonois w Rzeczypospolitej.

Etapy kariery dot. edukacji

Prawdopoodbnie między rokiem 1767 a 1775 zajmował się dziećmi Józefa Potockiego i Anny Teresy z Ossolińskich: Janem i Sewerynem.

Fakty z życia osobistego

Pochodził z Vaud w Szwajcarii.

Auberjonois zjawił się w Rzeczypospolitej w 1765 roku wraz z Maurycym Glayrem z rekomendacji Armanda Saint-Saphorin, któremu Stanisław August Poniatowski powierzył poszukiwania dla siebie sekretarza. Nie utrzymał się jednak na stałe w otoczeniu królewskim. W 1767 roku rozważał wyjazd z Rzeczypospolitej do Anglii. Do Szwajcarii powrócił w latach osiemdziesiątych XVIII wieku.

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Bibliothèque de Genève, Genewa, Serie 5, Ms. suppl. 512, f. 21-23, Isaac Auberjonois, Korespondencja I. Auberjonois z G.-L. Le Sage.

Przedmiotowa

  1. A. Gieysztor, H.-C. Peyer, S. Stelling-Michaud, H. Barycz, E. Rostworowski, M. Vuilleumier, Echanges entre la Pologne et la Suisse du XIVe au XIXe siecle. Choses - Hommes - Idees, Geneve, 1964.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl