EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Giovani Casa della

Ur. 28.06.1503
Zm. 14.11.1556

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Jego najbardziej znanym dziełem jest "Il Galateo overo de’ costumi" (1558), pierwszy, niezwykle popularny podręcznik dobrych manier.

Przyszły monarcha – Stanisław August Poniatowski doskonalił w kolegium szlacheckim teatynów w Warszawie swe wytworne maniery. Tak jak w kolegiach szlacheckich na Zachodzie, podręcznikiem było dziełko "Galateo" Giovanniego della Casa propagujące ideę "honnête homme'a", która ewoluowała przez cały wiek XVII. Ostatecznie sprowadzono ją przede wszystkim do elokwencji, grzeczności, uprzejmości czy elegancji. Ten ideał światowego obycia nabrał charakteru typowo świeckiego. Tymczasem zakony prowadzące elitarne kolegia pozostały wierne Galateuszowi, także w XVIII stuleciu. Podręcznik della Casy przełożył wybitny pijar litewski Bernard Syruć. Czytelnicy mieli być przekonani, że „Obyczajność jest wdzięk jakiś uczciwy i przyjemny, pochodzący z pokory ufundowanej na miłości chrześcijańskiej”. Teatyni warszawscy, utrzymując prymat wychowania religijnego, polecali ten przewodnik w przekonaniu, że podopieczni „Tam ujrzą najwłaściwiej objaśnione zarówno niestosowne błędy w ludzkich obyczajach, jak i uprzejmą elegancję”.

Fakty z życia osobistego

Był włoskim duchownym katolickim, arcybiskupem Benewentu, inkwizytorem, znawcą prawideł etykiety dworskiej, pisarzem i poetą.

Żył w XVI wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Giovani della Casa, Stary Galateusz czyli powszechne przestrogi obyczaynosci z dawnego łacinskiego exemplarza wytłomaczone przez X. Bernarda Syrucia Schol. Piarum, w Wilnie w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitej X.X. Scholarum Piarum roku 1772, Wilno, 1772.

Przedmiotowa

  1. K. Puchowski, Edukacja „losem urodzenia wyznaczonych” w warszawskim kolegium teatynów (1737–1785), [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Sarmacki konterfekt, red. S. Achremczyk, Olsztyn, 2002.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl