EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Michał Fryderyk Czartoryski

Ur. 26.04.1696 Klewań
Zm. 13.08.1775 Warszawa

Dane rodziców

Kazimierz Czartoryski (1674-1741)

Izabela Morsztyn (1671-1758)

Wychowanie i wykształcenie

Dzieciństwo spędził na Wołyniu i po części w Prusach. Odebrał bardzo staranne wykształcenie o zabarwieniu francuskim. Był uczniem pojętnym i bystrym. Erudycją przewyższał swego brata Augusta. Swe wykształcenie dopełniał podróżą edukacyjną, około 1714 roku wraz z bratem i z nauczycielem wyjechał do Francji, a następnie do Florencji i Rzymu

Etapy kariery dot. edukacji

Na sejmach 1744–1750 usiłował realizować program reform Rzeczypospolitej. 

Stanisław August Poniatowski pisał o księciu Michale Czartoryskim, który „Posiadając edukację lepszą i wyższą, niźli zazwyczaj u nas mają”, że często i dużo rozprawiał o konieczności reformy wychowania narodowego. To on „Najwięcej ze wszystkich polskich panów swoich czasów przyczynił się krytyką swą i radami do tego, by jezuici i pijarzy pozbyli się w swych szkołach jarzma językowych barbaryzmów, które rządziły w nich niepodzielnie” i jemu wielka należy się wdzięczność za to, że „jako pierwszy sprzeciwił się nadmiernej barbaryzacji języka, do jakiej ignorancja Augusta II i gnuśność Augusta III doprowadziły w Polsce literaturę”.

Fakty z życia osobistego

Był twórcą potęgi i przywódcą Familii.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przekł. W. Brzozowski, wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz; red. M. Dębowski, Warszawa, 2013.

Przedmiotowa

  1. W. Konopczyński, Czartoryski Michał Fryderyk, Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków, 1938.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl