EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Józef, imię zakonne Józef od Serca Maryi Arabski

Ur. 13.10.1714
Zm. 17.04.1777

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

 Do zakonu pijarów wstąpił 10 sierpnia 1731 roku.

Etapy kariery dot. edukacji

 W latach 1743-1745 w Chełmie przebywał jako kaznodzieja i prefekt (1744). Od 1746 roku był kaznodzieją w Warszawie, a w 1747 roku kaznodzieją i prokuratorem w kolegium wieluńskim.

W latach 1748-1750 w Górze Kalwarii był wychowawcą Radzimińskich, Aleksandra Gąsiorowskiego i Kajetana Bidgusta. Od 1750 roku pracował w Radziejowie jako kaznodzieja, następnie funkcje tę pełnił w Międzyrzeczu Koreckim, a w latach 1752-1757 był tam także prokuratorem domu i od 1757 roku wicerektorem. W latach 1758-1761 był wicerektorem w Warężu. Od 1762 roku ponownie przebywał w Międzyrzeczu Koreckim.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. M. Ausz, Arabski Józef od Serca Maryi, imię świeckie Józef, [w:] Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Słownik biograficzny, red. A. Meissner, A. Wałęga, Warszawa, 2018.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl