EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Herman Karl Kayserling (Keyserling)

Ur. 1697 Gmina Broceni Łotwa
Zm. 30.09.1764 Warszawa

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Był podziwiany przez polską szlachtę za znakomitą znajomość łaciny i erudycję. Dawny profesor Uniwersytetu Królewieckiego, uczył przyszłego monarchę Stanisława Augusta Poniatowskiego logiki i matematyki. Wpływ tego historyka i dyplomaty na osobowość i poglądy króla przeceniano w starszej historiografii.

Był autorem prac historycznych, m.in. "Historia critica comitiorum regni Poloniae generalium, a piasti principatu usque ad electionem Uladislai Jagellonis". 

W latach 1751-1761 był prezesem Rosyjskiej Akademii Nauk

Fakty z życia osobistego

Był dyplomatą pochodzenia kurlandzkiego oraz wysłannikiem rosyjskim w Rzeczypospolitej (1734-1752, 1762-1764).

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przekład W. Brzozowski, wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa, 2013.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl