EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

? Dumesnil

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Dwadzieścia pięć lat poświęcił "edukowaniu paniąt w Polszcze i na Rusi". Początkowo wychowywał dzieci w wieku pięciu-sześciu lat i starsze. Uczył fizyki, języków: francuskiego, niemieckiego, polskiego, włoskiego, pisania, arytmetyki, geografii, historii, fechtunku i tańca, a uczniów zdolanych także języka łacińskiego. Polecał także nauczycieli do nauki gry na różnych instrumentach. Oprócz tego najwięcej starania przykładał do nakłonienia do dobrego serca swoim uczniom, do zaszczepienia w nich cnoty i sentymentów, które czynią poczciwym człowiekiem i dobrym obywatelem.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. „Suplement do Gazety Warszawskiej” nr 69, w sobotę dnia 27 sierpnia roku 1774, Warszawa, 1774.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl