EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Kazimierz Nestor Sapieha

Ur. 14.02.1757
Zm. 25.05.1798 Wiedeń

Dane rodziców

Jan Sapieha (1732-1757)

Elżbieta z Branickich Sapieżyna (1734-1800)

Wychowanie i wykształcenie

W latach 1767–1771 studiował w Szkole Rycerskiej. Swą edukację dopełniał w Italii. Z Turynu 1 grudnia 1773 roku donosił królowi Stanisławowi Augustowi o swojej edukacji, informując, że od 12 września tegoż roku  "następującym porządkiem brać zacząłem lekcje:

Z rana:

Od 7–9 przygotowanie do fortyfikacji

Od 9–10 fechtowanie

10–12 fortyfikacja

Po obiedzie:

Od 2–3 klawikord

Od 3–4 tańcowanie

Od 4½ do 5½ włoski język

Od 5½ do 6½ historia

Resztę wieczoru czasem na operach lub ansamblach, czasem w domu trawię na nauce, która mi tym jest słodszą, im poznaję bardziej dobroć dzieła i sposobu dawania de Antoniego. Co zaś prawa, angielskiego uczyć mi się niepodobna, bo nie tylko czasu mi nie wystarcza, ale do pierwszego nie bardzo jest metr dobry, do drugiego zaś wcale nie masz".

Etapy kariery dot. edukacji

Był szefem Korpusu Inżynierów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Zbiór Popielów, rkps 224, c. V, nr 10a, Kazimierz Nestor Sapieha, List Kazimierza Sapiehy do króla. Z Turynu 1 grudnia 1773.
  2. Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przekład W. Brzozowski, wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa, 2013.

Przedmiotowa

  1. B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa, 1925.
  2. K. Mrozowska, Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765–1794), Wrocław, 1961.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl