EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Gotfryd Lengnich

Ur. 04.12.1689 Gdańsk
Zm. 28.04.1774 Gdańsk

Dane rodziców

Wincenty Lengnich

Katarzyna Möller

Wychowanie i wykształcenie

Do 1707 roku uczył się w gdańskiej szkole mariackiej. Mając 13 lat, został wysłany do Gniewu w celu nauki języka polskiego. W latach 1707-1710 uczył się w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku pod kierunkiem S.F. Willebnerga, później na uniwersytecie w Halle. Studiował tam prawo, historię i wymowę. Wówczas odczuł też silne wpływy Christiana Thomasiusa, A. H. Franckego i Christiana Wolffa.  Był uczniem M. H. Gundlinga, współpracował w redagowanym przez niego czasopiśmie naukowym „Nowa Biblioteka”. Tam W 1712 roku uzyskał licencjat z prawa, 1713 roku uzyskał doktorat z obojga praw.

Etapy kariery dot. edukacji

Po powrocie do Gdańska zaczął pracować jako nauczyciel oraz historyk. W 1729 roku podjął pracę jako profesor retoryki oraz poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, od 1749 roku został profesorem prawa i historii oraz objął stanowsiko inspektora w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Od 1738 roku był jednym z nauczycieli domowych w rodzinie Poniatowskich, w tym Stanisława Antoniego. Uczył go języka niemieckiego i zapewne historii, być może także prawa. Jego dzieło "Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem", wydane w roku 1740 w Lipsku, a w 1750 w Gdańsku, zostało zadedykowane ojcu przyszłego monarchy Stanisławowi Poniatowskiemu.

W 1737 roku został członkiem Akademii Nauk w Petersburgu.

Stworzył obszerne dzieło "Historia Prus Królewskich", opracowywał również "Kronikę polską" Galla Anonima i kronikę Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem.

Fakty z życia osobistego

Był wydawcą pierwszego czasopisma historycznego "Polnische Bibliothek", a także współzałożycielem towarzystwa naukowego Societas Litteraria.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Gotfryd Lengnich, Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem, Lipsk, 1740.

Przedmiotowa

  1. W. Zientara, Gottfried Lengnich. Ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung, Toruń, 1995.
  2. K. Kubik, L. Mokrzecki, Trzy wieki nauki gdańskiej: szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976.
  3. S. Salmonowicz, Lengnich Gotfryd, Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław, 1972.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl