EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Wojciech Nafalski

Ur. 1736
Zm. 24.12.1808 Międzyrzecz Korecki

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Do zakonu pijarów wstąpił w Podolińcu (1756). Uczył się w szkołach pijarskich w Rzeszowie oraz Międzyrzeczu Koreckim (1759-1761), a po dłuższej przerwie studiował też w Warszawie (1767-1768). 

Etapy kariery dot. edukacji

Po zakończeniu nauki został nauczycielem. Początkowo uczył poetyki w  Międzyrzeczu Koreckim (1768-1769), a później w nowicjacie pijarskim w Podolińcu (1774-1777), a następnie krótko w kolegium warszawskim (1778). Później wrócił do Międzyrzecza Koreckiego, gdzie został prorektorem oraz był nauczycielem w tamtejszym konwikcie (1779-1789). Dożywotnio mieszkał w Międzyrzeczu Koreckim.

Był również guwernerem magnackim. W latach 1769-1773 nadzorował wychowanie Antoniego Protazego (Prota) Potockiego, który przebywał wówczas w Bielsku na Śląsku. Młody Potocki przebywał tam ze względu na udział jego opiekunów w konfederacji barskiej.

 

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum, oprac. L. Chmaj, Wrocław, 1959.

Przedmiotowa

  1. Z. Zielińska, Potocki Antoni Prot, Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Wrocław, 1994-1995.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl