EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Złotnikiewicz (Złotnikowicz)

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Zawodowo zajmował się guwernerstwem. Przynajmniej dwukrotnie wyjeżdżał w zagraniczne podróże edukacyjne, opiekując się jednorazowo kilkoma synami szlacheckimi i magnackimi. W 1687 roku odnotowano jego obecność w Paryżu, gdy sprawował opiekę nad cześnikiem litewskim Michałem Józefem Sapiehą oraz jego krewnymi hetmanicami litewskimi (Aleksandrem Pawłem i Michałem Franciszkiem Sapiehami). Jego czwartym podopiecznym był wówczas wojewodzic malborski Kazimierz Ludwik Bieliński. Druga podróż nastąpiła w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XVII wieku. Wtedy towarzyszył dwóm synom kasztelana sieradzkiego Franciszka Małachowskiego (byli nimi wojewoda poznański Stanisław oraz jego brat Józef, starosta opoczyński).

Fakty z życia osobistego

Był kanonikiem sandomierskim w latach 1695-1707.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Zamoyskich, 1350, Listy.

Przedmiotowa

  1. A. Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Kraków, 2011.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2022 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl