EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Jakub Zamoyski

Ur. 27.07.1716 Bieżuń
Zm. 04.04.1790 Łabunie

Dane rodziców

Michał Zdzisław Zamoyski

Anna Działyńska

Wychowanie i wykształcenie

Kształcił się w kolegiach jezuickich w Toruniu oraz Lwowie. Następnie wyjechał wspólnie z bratem Andrzejem w zagraniczną podróż edukacyjną, w trakcie której studiował m.in. na uniwersytecie w Getyndze prawo i matematykę.

Etapy kariery dot. edukacji

Był głównym autorem krótkiej instrukcji wychowawczej napisanej w związku z wyjazdem za granicę jego krewniaka Klemensa Jerzego Zamoyskiego, którego był stryjem i prawnym opiekunem. W dokumencie sygnowanym w Zamościu dnia 6 grudnia 1751 roku przez Jana Jakuba Zamoyskiego oraz dziekana infułata zamojskiego Andrzeja Trembickiego i burgrabiego zamojskiego Franciszka Grzymałę Dzierżanowskiego znalazło się kilka myśli odnośnie do wychowania młodego magnata. Opiekunowie zgadzali się na jego wyjazd do Drezna, gdzie miał się kształcić przy dworze królewskim, który uznawano za najlepsze środowisko edukacyjne. Powoływano się w tym względzie na zalecenia wychowawcze pierwszego ordynata zamojskiego, Jana Zamoyskiego. Jerzy Klemens miał się kształcić w umiejętnościach cywilnych oraz kompetencjach wojskowych, których jednak bliżej nie precyzowano. Wyjazd do Drezna stał się wstępem do dłuższej zagranicznej podróży edukacyjnej. Podróże finansowała Marianna Teresa Dzieduszycka.

Fakty z życia osobistego

Był ordynatem zamojskim, starostą lubelskim i wojewodą podolskim. W 1746 roku ożenił się z Ludwiką z Poniatowskich, siostrą króla Stanisław Augusta.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rkps 790, Jan Jakub Zamoyski, Pozwolenie od opiekunów Jmp Klemensowi Zamoyskiemu wojewodzicowi lubelskiemu jechania do Drezna i tam się bawienia przy dworze JKMci..

Przedmiotowa

  1. M. Kozaczka, Poczet ordynatów Zamoyskich, Lublin, 2004.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl