EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Adam Rzewuski

Ur. brak danych
Zm. 1776

Dane rodziców

Michał Józef Rzewuski (1699-1769)

Franciszka z Cetnerów Rzewuska

Wychowanie i wykształcenie

Początkowo, wzorem swoich braci odebrał wykształcenie domowe, w rodzinnym Rozdole. Następnie uczył się prawdopodobnie w Warszawie, w jezuickim Collegium Nobilium. Był tam zapewne jednym z pierwszych uczniów. W czasie podróży edukacyjnej kształcił się w Italii, przygotowując się do kariery kościelnej, którą miał zamiar kontynuować po powrocie do kraju. Jego preceptorem podczas studiów teologicznych w Rzymie był pijar, ksiądz Samuel Wysocki. Zabiegał, jednak nieskutecznie, o to, aby jego opiekunem został za granicą inny sławny pijar - Stanisław Konarski.

Przebywając w Italli, Rzewuski przyjął święcenia kapłańskie. Studia teologiczne w Italii zakończył prawdopodobnie w 1757 roku, gdyż w tym roku został kanonikiem krakowskim.

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Był opatem wągrowieckim. Z kanonictwa krakowskiego zrezygnował w roku 1764.

Jego braćmi byli Franciszek, Kazimierz i Jan Rzewuscy.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi, Lwów, F. 181, op. 2, 526, Stanisław Konarski, Listy Stanisława Konarskiego do Michała Józefa Rzewuskiego.

Przedmiotowa

  1. L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 4, Kraków, 1853.
  2. L. Piechnik, Jezuickie Collegium Nobilium w Warszawie 1752-1777, Nasza Przeszłość, t. 35, 1971.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl