EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Golliusz

Ur. 1634 Bełz
Zm. 13.01.1694 Wilno

Dane rodziców

Andrzej Golliusz

Katarzyna Bergman

Wychowanie i wykształcenie

Po okresie nauk początkowych rozpoczął studia w Akademii Zamojskiej (1648). Po śmierci ojca edukacją syna zajmowała się matka. W 1650 roku wysłała go na na studia do Lipska.

Etapy kariery dot. edukacji

Golliusz spisał bardzo interesujący pamiętnik szkolny, zawierający szczegóły swojego pobytu studyjnego na uniwersytecie w Lipsku. Autor uczył się w Niemczech niemal trzy lata (od jesieni 1650 do wiosny 1652 roku). W swoim pamiętniku zawarł wiele cennych informacji na temat treści nauczania, lektur, wykładów oraz ówczesnego życia studenckiego, w tym wielu ciekawych zwyczajów, a nawet przesądów.

Po powrocie do kraju objął posadę prywatnego nauczyciela dzieci mieszczańskich wyznania ewangelickiego (głównie kalwińskiego) w Zamościu. Krótko przebywał też we Lwowie. W latach sześćdziesiątych XVII wieku przeniósł się na Żmudź, gdzie nadal zajmował się działalnością nauczycielską.

Fakty z życia osobistego

Posługiwał się zlatynizowaną formą nazwiska. Inne polskie wersje nazwiska: Goły, Golec. Wywodził się ze stanu mieszczańskiego. Był wyznania kalwińskiego.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. British Museum, Londyn, Sloane Manuscripts, MS 1361., Jan Golliusz, Pamiętnik.
  2. Jan Golliusz, Pamiętnik Jana Golliusza mieszczanina polskiego (1650-1653), z autografu wydał i wstępem poprzedził J. Kallenbach, Kraków, 1891.

Przedmiotowa

  1. A. Sajkowski, Golliusz Jan, Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław, 1959-1960.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl