EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Julian Antoni Druszkiewicz

Ur. 1668
Zm. 1720

Dane rodziców

Stanisław Zygmunt Druszkiewicz (1621-1690)

Elżbieta Poradowska

Wychowanie i wykształcenie

Uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie. Następnie wyjechał w zagraniczną podróż edukacyjną w orszaku Jerzego Józefa i Karola Stanisława Radziwiłła. Fakt, że pochodził z drobnej szlachty i był rówieśnikiem młodych Radziwiłłów, sugeruje, że pobierał w trakcie podróży jakieś nauki. Immatrykulował się na Uniwersytecie Padewskim jako członek świty magnackiej (26 maja 1684), a jednocześnie pełnił zapewne funkcję przybocznego towarzysza podróży młodych magnatów, tym bardziej że jego ojciec służył na dworze Radziwiłłów birżańskich, a na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XVII wieku znajdował się w Holandii i Francji w orszaku podróżnym Bogusława Radziwiłła.

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Ożenił się z Teresą z Ossolińskich (1697), a później zawarł drugie małżeństwo z Katarzyną Ustrzycką. Zmarł bezpotomnie. Był starostą tuczapskim od 1704 roku.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 3, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1839.
  2. Karol Stanisław Radziwiłł, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687), oprac. A. Kucharski, Toruń, 2011.

Przedmiotowa

  1. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 3, Warszawa, 1906.
  2. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 5, Warszawa, 1902.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl